Pomoc natychmiastowa dla małych firm, samozatrudnionych i osób wykonujących wolne zawody w Niemczech

Komu przysługuje pomoc?

Szczególnie samozatrudnieni i małe firmy borykają się z powodu kryzysu związanego z wybuchem pandemii koronawirusa z problemami egzystencjonalnymi. Podczas gdy przychody znikają, pozostają bieżące koszty z tytułu najmu czy dzierżawy a zapasy dawno zniknęły i nie ma dostępu do kredytów. Przy pomocy programu pozbawionego biurokratycznych obostrzeń federalne ministerstwo finansów w Niemczech daje do dyspozycji dla małych firm ze wszystkich branż oraz samo zatrudnionych jak i wykonujących wolne zawody środki z tytułu pomocy natychmiastowej. Mają one na celu pokrycie w szczególności kosztów najmu i dzierżawy oraz pozostałych kosztów utrzymania jak np. kredytów odnośnie pomieszczeń zakładowych oraz rat leasingowych. O ile wynajmujący obniżył kosztu najmu, nie wykorzystana pomoc może zostać przeznaczona na spłatę tych zobowiązań o kolejne dwa miesiące.

Program ten jest realizowany poprzez kraje związkowe, które w tym celu włączyły i połączyły również własne programy pomocowe. Rząd federalny przeznaczył na pomoc natychmiastową w tym zakresie 50 miliardów euro. Poza tym zmieniono zasady ogłaszania upadłości. Przedsiębiorstwo, które z powodu pandemii koronawirusa w ciągu kolejnych miesięcy popadnie w kłopoty finansowe, nie musi od razu ogłaszać upadłości.

Osoby samozatrudnione i firmy zatrudniające do 5 pracowników otrzymują jednorazową płatność do 9.000 euro na 3 miesiące ( pomoc bezzwrotna ).

Osoby samozatrudnione i firmy zatrudniające do 10 pracowników otrzymują jednorazową płatność do 15.000 euro na 3 miesiące ( pomoc bezzwrotna ).

Pomoc natychmiastowa zostaje przyznawana jako świadczenie oparte na zasadzie słuszności w celu przezwyciężania sytuacji gospodarczej związanej z zagrożeniem egzystencjonalnym, które powstało wiosną 2020 z powodu pandemii koronawirusa. Jako zagrożenie egzystencjonalne przyjmuje się sytuację, jeśli bieżące przychody z działalności gospodarczej wnioskodawcy nie wystarczają na zapłacenie zobowiązań w odniesieniu do kolejnych trzech miesięcy z tytułu nakładu rzeczowego i finansowego, związanego z pokryciem kosztów bieżącej działalności ( np. czynsz zakładowy, dzierżawa, nakłady leasingowe ).

Wnioski należy składać najpóźniej do 31 maja 2020 roku poprzez wyznaczone do ich rozpatrywania instytucje w poszczególnych krajach związkowych. 

Zgłoś się do nas, a pomożemy Tobie w uzyskaniu dotacji !

Udostępnij:
Połącz teraz!

Math Captcha + 81 = 83