Księgowość

Księgowość:

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność potrzebuje biura księgowego. Jest to nieodzowny element prowadzenia biznesu. Z racji tego, że wiemy jak ważna i odpowiedzialna jest to praca, nasze kompetencje są na najwyższym poziomie. Firma This Way Consulting współpracuje z najlepszymi i mocno wyselekcjonowanymi biurami księgowymi w całej Europie. Przez to podnosimy standard usług księgowych dla naszych klientów. Mogą Państwo mieć pewność, że Wasza firma jest Bezpieczna. W ramach działań outsorcingu prowadzimy

 • Pomoc w zakładaniu konta bankowego
 • Przygotowanie polityki rachunkowej
 • Sporządzenie bilansów – otwarcia jak i zamknięcia roku
 • Składanie deklaracji miesięcznych, kwartalnych bądź rocznych
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów wpisanych do odpowiednich rejestrów dla potrzeb podatku VAT i CIT
 • Sporządzenie wyniku finansowego
 • Reprezentacja jednostki przed urzędem skarbowym, audytorami oraz różnymi kontrolami
 • Doradztwo w sprawach podatkowych
 • Informowanie klienta o bieżącej sytuacji podatkowej
 • Uczestnictwo w postępowaniach podatkowych
 • Inne czynności księgowe

 

Usługi dla Twojej firmy – Polskie biuro księgowe:

Jeśli prowadzisz już firmę na terenie Polski i chcesz spróbować swoich sił za Odrą lub rozważasz możliwość zarejestrowania tam swojej działalności musisz mieć świadomość odmienności praw oraz obowiązków podatkowych i księgowych wiążącychsię z prowadzeniem działalności na terenie Niemiec. Jeżeli po lekturze poniższego artykułu nadal będziesz mieć pytania nasi eksperci chętnie Ci pomogą dzieląc się swoją wiedzą
oraz bogatym doświadczeniem.
Musisz pamiętać, że zakładając po raz pierwszy działalność gospodarczą w Niemczech pierwszy rok obrotowy może zostać skrócony i w efekcie czego trwać krócej niż 12 miesięcy. Co więcej u naszych zachodnich sąsiadów nie może on zostać wydłużony, jak to niejednokrotnie ma miejsce w Polsce. Różnic między naszymi krajami w kwestii księgowości jest więcej. Kolejną różnicą, o której musisz pamiętać jest obowiązek zamknięcia roku oraz sporządzenia bilansu zysków i strat. Wymóg ten dotyczy zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek kapitałowych oraz osobowych. Niemiecki ustawodawca wymaga od jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych sporządzenia sprawozdania finansowego w czasie zgodnym z prawidłowym tokiem działalności. W praktyce oznacza to nawet 12 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, odnośnie którego to sprawozdanie ma być przygotowane. Małe spółki kapitałowe mają na to tylko 6 miesięcy, natomiast średnie i duże firmy muszą wywiązać
się z tego obowiązku w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Biuro Księgowe w Niemczech :

Warto dodać w tym miejscu, że u naszych zachodnich sąsiadów obowiązek przechowywania rejestrów, dokumentów celnych, faktur, dowodów księgowych, rachunków, rejestrów, dokumentów inwentaryzacyjnych wynosi 10 lat. Natomiast pozostałe dokumenty handlowe trzeba przechowywać 6 lat. Okres przechowywania wspomnianych dokumentów rozpoczyna się wraz z końcem roku kalendarzowego, którego te dokumenty dotyczą.
Już na podstawie zaprezentowanych powyżej różnic możesz zauważyć, że stosunkowo łatwo popełnić błąd prowadząc księgowość u naszych zachodnich sąsiadów zgodnie z polskim prawem. Konsekwencje takich pomyłek mogą być dość nieprzyjemne, dlatego warto skorzystać z pomocy firmy takiej jak nasza, która oferuje kompleksową pomoc prawną
i księgową. Naszym atutem jest także to, że posiadamy biura zarówno w Polsce,
jak i w Niemczech.

Polski Księgowy w Niemczech

 

Połącz teraz!

Math Captcha 8 + 2 =