Rodzaje spółek w Niemczech

Firma w Niemczech

Z racji ciągłego zainteresowani firm Polskich ekspansją na rynki zagraniczne, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na rejestracje firm na rynkach zagranicznych. Niemcy to zazwyczaj pierwszy kierunek, którym są zainteresowani biznesmeni. Gospodarka Niemiecka jest najprężniej rozwijającą się w Europie, więc nie ma się dziwić dlaczego Polacy decydują się na otwieranie  właśnie tam swojej firmy.  Rynek Niemiecki nie tylko przyciąga Polaków ale również innych przedsiębiorców z innych krajów. Jest on nie tylko korzystny pod kątem wielkości rocznego PKD ale również system podatkowy jest bardzo zadowalający dla przedsiębiorców.

Dlaczego Spółka i jak ją założyć?

Założenie Spółki i jej prowadzenie wydaje się na pierwszy rzut oka dużo bardziej skompilowanym procesem. Jednak wielu przedsiębiorców decyduje się właśnie na tę formę prowadzenia działalności. Dlaczego? Choćby dlatego, że najzwyczajniej jest to duże bezpieczeństwo dla przedsiębiorcy. Wielu osobą wydaje się, że w spółce musi być przynajmniej dwóch udziałowców, ale to nie prawda, wystarczy tylko jeden udziałowiec, który jest zarówno prezesem spółki, jak i 100% udziałowcem.

Jakie mamy rodzaje spółek w Niemczech?

 GmbH i UG

Chyba najbardziej popularną spółką w Niemczech jest spółka GmbH, wymaga ona wkładu w wysokości 25 tys. Euro, jednak przy wpisie do rejestru wymagany jest kapitał w wysokości 12.5 tys. Euro. Tą spółkę nazywamy Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, czyi wszystkie procedury otwarcia i prawa są podobne jak w Polsce. Przy założeniu tej spółki wymagane jest podpisaniu aktu spółki w obecności Notariusza. Jeżeli klienta nie stać w pierwszej fazie na wpłatę takiego kapitału to polecamy Państwu otworzenie tej samej spółki z taką samą mocą prawną, a chodzi o spółkę UG – tzw. Mini GmbH, w tym przypadku kapitał minimalny to 1 Euro.

Spółka AG

Jest to również spółka kapitałowa, jednak posiada ona odrębną osobowość prawną. W tym przypadku kapitał wymagany to 50 tys. Euro. Minimalna cena akcji to 1 Euro. Jest to również bardzo korzystna forma, ponieważ odpowiada ona wyłącznie majątkiem spółki. Wymagany jest wpis do rejestru handlowego. Akcjonariusze odpowiadają wyłącznie majątkiem spółki do sumy wniesionego kapitału.

Cywilna Gbr

Jest to tzw. Spółka cywilna, która wymaga przynajmniej dwóch osób do jej uruchomienia. Dużą zaletą tej spółki jest możliwość przyjmowanie zleceń o dużym kapitale. Niemniej jednak posiada ona kilka wad, o których warto wiedzieć przed założeniem spółki. Jedną z nich jest forma rozliczeniowa. Jeżeli dojdzie do zmiany w składzie osobowym, wtedy zmieniają się formy rozliczania podatków, które są dość uciążliwe i zdecydowanie wyższe od początkowych. Prowadzenie ksiąg nie jest wymagane do kwoty, która nie przekroczy 100 Euro. Rozliczanie zysków, bądź strat jest wypłacane według informacji, która widnieje w umowie spółki.

Komandytowa KG

Aby utworzyć spółkę komandytową potrzebne są minimum dwie osoby, mogą być to osoby fizyczne lub prawne. W momencie utworzenia spółki komandytowej wybiera się komplementariusza i komandytariusza. Kapitał spółki nie jest wymagany. W spółce komandytowej za zobowiązania odpowiada komplementariusz całym swoim majątkiem.

Istniej jeszcze kilka form spółek w Niemczech, które opiszemy w następnym artykule.

Udostępnij:
Połącz teraz!

Math Captcha 3 + 4 =