REJESTRACJA SPÓŁKI AG W NIEMCZECH

Polacy wyjeżdżający do naszych zachodnich sąsiadów bardzo często podejmują decyzję
o założeniu własnej firmy. Większość z nich zaczyna od jednoosobowej działalności gospodarczej, która z czasem ulega przekształceniu w jedną ze spółek. Taka transformacja wymagana jest wtedy, gdy przedsiębiorca chce zatrudnić pracowników, czyli działalność przestanie mieć charakter jednoosobowy. W powyższej sytuacji zgodnie z niemieckim prawem można wybrać spośród kilku różnych rodzajów spółek:

 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka cywilna,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna
 • spółka akcyjna.

Stwierdzenie, że ten lub inny rodzaj spółki jest gorszy byłoby zapewne niesprawiedliwe.
W zależności od tego, jaki charakter działalności nas interesuje oraz jakim wkładem początkowym dysponujemy możemy zdecydować się na inną spółkę. Gdzie i w jaki sposób zarejestrować spółkę AG w Niemczech?

SPÓŁKA AG W NIEMCZECH – CO TO JEST?

Jest to spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną. Dość istotną zaletą tego rodzaju spółki jest fakt, że AG odpowiada za swoje zobowiązania tylko i wyłącznie z majątku spółki
oraz kapitału zakładowego rozszczepionego w akcjach. W praktyce oznacza to,
że akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ponoszą ryzyko jedynie
do wysokości kapitału, jaki wnieśli, a także czerpią zyski, np. w postaci wypłacanych dywidend. W tym miejscu należy również dodać, że minimalny kapitał zakładowy konieczny do rejestracji spółki AG w Niemczech to 50 tys. euro, zaś najniższa dopuszczalna wartość akcji to 1 euro. Wybór tego rodzaju spółki wiąże się z koniecznością wpisania jej do rejestru handlowego.

REJESTRACJA SPÓŁKI AG W NIEMCZECH – JAK TO ZROBIĆ?

Spółka akcyjna jest zdecydowanie najbardziej prestiżową formą działalności. Najlepiej sprawdza się w przypadku dużych firm, które działają na większą skalę. Trzeba jednocześnie pamiętać, że podlega ona licznym wymogom prawnym, zaś jej struktura organizacyjna wymaga powołania zgromadzenia akcjonariuszy, rady nadzorczej oraz zarządu.

Samej rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorca dokonuje w Urzędzie do Spraw Działalności Gospodarczej. Jeśli posiadamy wszystkie potrzebne dokumenty, wnieśliśmy opłatę rejestracyjną (w poszczególnych landach jej wysokość może być różna) to na samą decyzję o rejestracji czeka się nie dłużej niż 3 dni. O pojawieniu się nowego podmiotu gospodarczego automatycznie poinformowane zostają następujące instytucje:

 • Izba Rzemieślnicza,
 • Izba Przemysłowo-Handlowa,
 • sąd prowadzący rejestr handlowy, jeśli wymaga tego wybrana przez nas forma działalności, co ma miejsce w przypadku spółki kapitałowej jaką jest AG,
 • Urząd Statystyczny Kraju Związkowego,
 • Urząd Skarbowy.

Jeśli zdecydowaliśmy się założyć działalność gospodarczą w Niemczech, bez względu,
czy to firma jednoosobowa, czy spółka akcyjna, warto wcześniej skonsultować
się z pracownikami biura doradczego. Posiadają oni potrzebną wiedzę z zakresu prawa
i księgowości, dzięki czemu mogą ocenić szansę na powodzenie naszego biznesu,
a także pomóc w procesie rejestracji firmy lub pośredniczyć w jej kupnie lub sprzedaży.

 

Udostępnij:
Połącz teraz!

Math Captcha 69 + = 75