ODDZIAŁ POLSKIEJ FIRMY W NIEMCZECH

ODDZIAŁ POLSKIEJ FIRMY W NIEMCZECH

Coraz częściej polscy przedsiębiorcy decydują się na świadczenie usług poza granicami naszego kraju. Jednym z najpopularniejszych kierunków tej ekspansji są Niemcy.
Jeśli podejmiesz decyzję o wejściu na rynek niemiecki musisz pamiętać, że jednocześnie zobowiązujesz się do rejestracji swojej działalności, a to z kolei wiąże się z koniecznością rozliczania się przed niemieckim urzędem skarbowym. W poniższym artykule znajdziesz sporo przydatnych informacji. Pomożemy również  Ci w stawianiu pierwszych kroków na niemieckim rynku i zaoferujemy Twojej firmie kompleksową obsługę bieżącej działaności.

Działające na terenie Niemiec polskie firmy mają prawny obowiązek do przekazania miejscowemu Urzędowi Skarbowemu danych dotyczących:

  • osoby pełniącej funkcję kierowniczą bądź tej, która będzie reprezentowała polskiego przedsiębiorcę w Niemczech;
  • dokładnego adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
  • szczegółowego opisu działalności oraz profilu firmy;
  • terminu, w jakim będą sprzedawane towary lub wykonywane usługi;
  • liczby pracowników przedsiębiorstwa, którzy będą pracowali na terenie Niemiec.

Urząd skarbowy w Niemczech

Niemiecki Urząd Skarbowy na podstawie tych danych określa rodzaj podatku, jaki polskie przedsiębiorstwo w Niemczech będzie musiało odprowadzać oraz wydaje numer podatkowy. Jeżeli zamierzasz z terenu Niemiec sprzedawać towary do innych krajów Unii Europejskiej,
czyli prowadzić działalność wewnątrzunijną, konieczne jest wystąpienie o specjalny numer identyfikacji podatkowej do tego uprawniający.

Z racji tego, że oddział Twojej firmy będzie znajdował się u naszych zachodnich sąsiadów zaciągniesz na siebie zobowiązanie do tego, by prowadzić rejestr zdarzeń gospodarczych realizowanych na ternie tego państwa. Dzięki temu zagraniczna firma jest traktowana
tak samo jak rodzima i podlega niemieckiemu systemowi podatkowemu.
Wiąże się to z koniecznością prowadzenia ksiąg rachunkowych, a każde zdarzenie gospodarcze musi w nich zostać odnotowane. Na koniec roku kalendarzowego przedsiębiorca winien jest wykonać tzw. zamknięcie roku, czyli podsumować zdarzenia gospodarcze.
Do prowadzenia jasnej i przejrzystej księgowości zobowiązuje ustawa.

Decydując się na założenie oddziału polskiej firmy w Niemczech warto, przynajmniej
na początku, skorzystać z usług firmy takiej jak nasza, która pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości natury prawnej oraz zaoferuje kompleksową obsługę Twojej działalności gospodarczej, a także pomoże pokonać ewentualne bariery językowe i kulturowe.

Udostępnij:
Połącz teraz!

Math Captcha 9 + 1 =