VAT w Niemczech – uporczywość, czy korzyść?

VAT w Niemczech

Zgodnie z przepisami dyrektywy unijnej, zaimplementowanymi w przepisach krajowych poszczególnych państw UE, w tym: Polski i Niemiec – obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w tym państwie, w którym leży nieruchomość i według przepisów tam obowiązujących. Czyli podatek ten powinien być naliczany i odprowadzany według przepisów obowiązującym w państwie, w którym położona jest nieruchomość. Natomiast siedziba firmy lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy nie mają tu znaczenia. W państwie macierzystym przedsiębiorcy  usługa taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (NP).

W polskiej ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, mówi o tym art. 28e (miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami).

Przykładowo, jeżeli Polska firma budowlana z zarejestrowaną w Polsce działalnością gospodarczą wykonuje remont budynku położonego  w Niemczech, to o opodatkowaniu tej usługi podatkiem VAT decydują przepisy niemieckie. Obowiązek podatkowy powstaje na terenie Niemiec i tam należy ten podatek odprowadzić. Podatek VAT w Niemczech to: Umsatzsteuer.

Przy czym firmy nie zarejestrowane na terenie Niemiec nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT (art. 19 ust. 1 niemieckiej ustawy o podatku VAT – UStG). Zwolnienie z VAT (do 17500 € w roku poprzednim i do 50000 € w roku bieżącym) dotyczy krajowych (niemieckich) rezydentów podatkowych.

Podobnie zresztą jest w Polsce. Ze zwolnienia podmiotowego z VAT przy obrotach do 150.000 zł  nie mogą korzystać podatnicy „nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju” (art. 113 ust. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

 

Podatek VAT dla przedsiębiorców

W przypadku świadczenia usług na rzecz niemieckich podatników podatku VAT lub na rzecz niemieckich osób prawnych – istnieje możliwość przeniesienia na nich obowiązku rozliczenia podatku VAT na terenie Niemiec (tzw. zwrotne obciążenie podatkowe).  Niestety przy świadczeniu usług na rzecz tzw. konsumentów, najczęściej – osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi sam rozliczyć się z niemieckiego podatku VAT.

W tym celu musi zarejestrować się w jednym z dwóch niemieckich urzędów skarbowych wyznaczonych do obsługi polskich podmiotów – celem uzyskania niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej (Steuernummer). Następnie do 10 dnia następnego miesiąca powinien składać w tym urzędzie skarbowym miesięczną deklarację Umsatzsteuer-Voranmeldung, a także w tym samym terminie przelać podatek VAT, wynikający z tej deklaracji.

W Niemczech dodatkowo składa się roczną deklarację podatku VAT, po zakończeniu roku podatkowego (rozliczenie roczne), w terminie do 31. maja następnego roku (deklaracja Umsatzsteuererklärung)

 

Ulgi podaku VAT w Niemczech

Usługi związane z nieruchomościami, to m.in.: budowa, remont, przebudowa nieruchomości, a także montaż   w niej wszelkiego wyposażenia na stałe, integralnie związanego z tą nieruchomością, np. drzwi, okna, schody, instalacje. Ponadto: usługi architektoniczne, usługi nadzoru budowlanego, usługi rzeczoznawstwa, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i inne usługi.

Udostępnij:
Połącz teraz!

Math Captcha 25 − = 22