Spółka mini Gmbh tzw. UG

SPÓŁKA mini GmbH tzw. UG

Spółka mini GmbH to wariant spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na niemieckim rynku istnieje od 2008 r. Jej cechą charakterystyczną jest bardzo niski wkład kapitałowy, który może wynosić nawet 1 euro. Dzięki temu założenie tej spółki zwanej Mini GmbH, w Niemczech jest tańsze niż rejestracja spółki GmbH. Jest to też uśmiech niemieckiego prawodawstwa w kierunku młodych przedsiębiorców, którzy nie dysponują 25 tys. wkładu kapitałowego, który konieczny jest do założenia wspomnianej wcześniej GmbH.

Rozwiązanie dla młodych przedsiębiorców, jakim jest spółka UG niejednokrotnie porównywane jest do angielskiej Limited, która również jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Chcąc założyć spółkę mini z.o.o w Niemczech musisz pamiętać, że w jej nazwie musi znaleźć się dopisek UG lub Unternehmergesellschaft, inne dopiski nie są dozwolone. Oczywiście wymagania stawiane przedsiębiorcy na tym się nie kończą. Jeżeli założysz taką spółkę w Niemczech będziesz zobowiązany do utworzenia rezerwy w wysokości nie mniejszej niż 25% wysokości rocznej nadwyżki wynikającej z końcowego bilansu.
Z tego obowiązku zwolnione są tradycyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku, gdy kapitał spółki UG oraz gromadzone przez nią rezerwy przekroczą
25 tys. euro spółka ulegnie automatycznemu przekształceniu w GmbH i będzie miała możliwość swobodnego dysponowania rezerwami, a konieczność ich odkładania zniknie.

Jakie dokumenty do założenia spółki w Niemczech?

Jeżeli podejmiesz decyzję o założeniu tego rodzaju spółki musisz koniecznie zgłosić ją do rejestru handlowego, dopiero to faktycznie powołuje ją do istnienia. Będziesz potrzebować do tego następujących dokumentów:

  • umowa spółki razem z odpisami pełnomocnictw poświadczonymi notarialnie
    w przypadku, gdy została ona zawarta przez pełnomocników;
  • podpisana lista wspólników zawierająca imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy zamieszkania, a także kwoty objęte udziałami;
  • wzory podpisów;
  • dokument poświadczający członków zarządu, jeśli nie zostali oni powołani w umowie;
  • krajowy adres siedziby;
  • oświadczenie, że członkowie zarządu mają swobodę w dysponowaniu kwotą kapitału zakładowego;
  • sposób reprezentacji.

Cechy spółki UG

Inną istotną cechą spółki UG w Niemczech jest fakt, że może ją założyć maksymalnie trzech wspólników i może mieć tylko jednego dyrektora zarządzającego. Kwestia prawna, organizacyjna oraz podatkowa zostają takie same jak w przypadku jej starszej siostry – spółki GmbH. W praktyce oznacza to, że jest zobowiązana do prowadzenia podwójnej księgowości oraz przygotowywania sprawozdawczości finansowej, powołany dyrektor zarządzający musi na stałe mieszkać w Niemczech, konieczne jest sporządzenie bilansu otwarcia, a także publikowanie jej wyników finansowych.

 

Udostępnij:
Połącz teraz!

Math Captcha 34 − = 32