Rejestracja firmy w Niemczech

Rejestracja firmy w Niemczech

Statystyki Polskiej Ambasady w Berlinie jednoznacznie wskazują, że na rejestrację działalności gospodarczej w Niemczech decyduje się każdego roku blisko 170 tysięcy osób. Dane te dotyczą jednoosobowych firm. W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania rozwiejemy wątpliwości dotyczące otwierania firmy u naszych zachodnich sąsiadów.

Kto może zarejestrować firmę w Niemczech?

Własną działalność gospodarczą w Niemczech może zarejestrować każdy obywatel Unii Europejskiej. Niektóre zawody i branże muszą być poświadczone konkretnymi kwalifikacjami, jednak sama rejestracja firmy nie wiąże się z specjalnymi wymaganiami. Fakt czy osoba zakładająca firmę posiada obywatelstwo niemieckie czy też nie, jest zupełnie nieistotny. Najważniejsze jest posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej. Sama procedura założenia firmy podobnie jak w Polsce jest bardzo prosta. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie zajmuje więcej niż kilka minut. Interesariusz po wizycie w Wydziale Ewidencji Gospodarczej staje się posiadaczem zaświadczenia dokumentującego otwarcie firmy. W tym miejscu wiele osób zadaje sobie równie ważne pytanie: z jakimi kosztami wiąże się rejestracja działalności gospodarczej? Bez obaw. Koszt rejestracji jednoosobowej firmy nie jest duży. Na samym początku zakładający firmę pokrywają tylko niewielki koszt otwarcia rachunku bankowego oraz koszt rejestracji firmy.

Wybór formy opodatkowania

Po przejściu początkowego etapu jakim jest rejestracja i uzyskanie wpisu do rejestru działalności gospodarczych, kolejny krok to rejestracja w tak zwanym Finanzamt czyli w Urzędzie Skarbowym. W tym momencie należy zdecydować się na odpowiedni dla prowadzonej działalności wybór formy opodatkowania. Ten etap otwierania firmy warto powierzyć doświadczonemu doradcy podatkowemu, dzięki któremu możemy zyskać już na samym starcie satysfakcjonujące zwolnienia podatkowe. Gdy rejestracja w Finanzamt nie zostanie dokonana w okresie 4 tygodni od założenia działalności, wówczas rozpoczyna się automatyczny proces rejestracji na zasadach ogólnych. Co to oznaczy dla Twojej firmy? Oznacza to tyle, że nie będziesz mógł już skorzystać z przysługujących ulg podatkowych.

Lokal – podstawowy warunek prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech

Posiadanie lokalu na terenie Niemiec jest podstawowym warunkiem rozpoczęcia działalności w Niemczech. Powierzchnia lokalu powinna pozwalać przynajmniej na ustawienie, biurka, krzesła, komputera i regału na dokumenty. Zakładając firmę w Niemczech prędzej czy później należy spodziewać się kontroli polegającej na sprawdzeniu lokalu. Z doświadczenia wynika, że pierwsza kontrola ma miejsce w ciągu dwóch pierwszych lat prowadzenia działalności. Nie należy zakładać, że kontrola odbędzie się dopiero po złożeniu deklaracji w Urzędzie Skarbowym. To mit, ponieważ wraz z zaksięgowaniem wystawionego przez nas rachunku w księgowości kontrahenta stajemy się potencjalnym podmiotem do kontroli przez urząd. Podstawowa kontrola najpewniej zajmie się sprawdzeniem siedziby Twojej firmy. Należy uświadomić sobie, że celem kontroli jest sprawdzenie przede wszystkim czy firma nie działa na zasadach „adresu pocztowego”, chociażby dla tego, jednego powodu warto zadbać o zorganizowanie odpowiedniego lokalu, który będzie miejscem gdzie realnie da się prowadzić założoną firmę.

Kwestia ubezpieczenia zdrowotnego przy prowadzeniu działalności gospodarczej w Niemczech

Czyli jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na decyzje jaką jest założenie własnej firmy na terenie Niemiec. Składka jaką odprowadzamy do ZUS-u w Polsce różni się od tej, którą odprowadzają firmy działające na terenie Niemiec. Właściciele firm zarejestrowanych w Niemczech zasadniczo są objęci prywatną opieką zdrowotną. O taki rodzaj ubezpieczenia należy zadbać we własnym zakresie. Pozostawienie nieuregulowanej kwestii ubezpieczenia może wiązać się z mało przyjemnymi skutkami jakie mogą nastąpić np. kara lub nadpłacenie składek. Oczywistym jest również fakt, że brak ubezpieczenia może wiązać się z ponoszeniem wysokich kosztów na leczenie w wypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Przypominamy, że koszt pobytu w szpitalu dla jednoosobowej działalności może wpłynąć destrukcyjnie na jej sytuację finansową.
Aby uzyskać dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej w Niemczech niekiedy trzeba spełnić szereg wymagań jakimi są np. posiadanie obywatelstwa niemieckiego. Dla nowoprzybyłych Polaków ta kwestia niekiedy staje się nieco problematyczna. Niemniej jednak ubezpieczenie zdrowotne to kwestia, o którą należy zadbać w pierwszej kolejności.

Podatek od działalności gospodarczej w Niemczech

Czyli jaki rodzaj działalności jest objęty podatkiem dochodowym w Niemczech? Podatek dochodowy w Niemczech musi odprowadzać każdy, kto prowadzi firmę na terenie Niemiec. Z obowiązku podatkowego są zwolnione jedynie wolne zawody czyli na przykład lekarze lub adwokaci. Jak już wspomniano wyżej, wybór odpowiedniej formy opodatkowania powinien odbyć się zaraz po zarejestrowaniu działalności. Rozpoczynając aktywną działalność warto skorzystać z wiedzy doradcy podatkowego. Po rejestracji w Finanzmacie przedsiębiorca otrzymuje indywidualny numer identyfikacji podatkowej tak zwany Steuer-Identifikationsnummer. To numer niezbędny do złożenia deklaracji podatkowej. Spółki jawne, osoby prowadzące działalność jednoosobową oraz spółki komandytowe są zwolnione ze składania deklaracji podatkowej jeżeli dochód przedsiębiorstw w danym okresie nie przekroczył 24 500 euro. Należy pamiętać, że nie dotyczy to jednak firm, które na koniec okresu rozliczeniowego posiadają deficyty w płatnościach.

SPÓŁKI W NIEMCZECH

Większość firm zakładanych w Niemczech przez naszych rodaków to jednoosobowe działalności gospodarcze. Jednak są również i tacy, którzy zakładają spółki kapitałowe.
Na takie rozwiązanie decydują się ci, dla których prestiż firmy i jej wysoka pozycja na niemieckim rynku odgrywają istotną rolę. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku spowodowania szkody nie odpowiadają własnym majątkiem. U naszych zachodnich sąsiadów istnieje możliwość wyboru pomiędzy 8 rodzajami spółek. Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem najkorzystniejszego z nich uważnie przeczytaj poniższy tekst – jest on skierowany do osób takich jak Ty.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Założenie takiej spółki w Niemczech wymaga dysponowania kapitałem wysokości przynajmniej 25 tys. euro, a w czasie jej założenia i rejestracji należy wpłacić 12,5 tys. euro. Spółkę GmbH może założyć jedna osoba lub kilka osób, wtedy będą one jej udziałowcami, czyli właścicielami. Powołanie takiej spółki należy rozpocząć od spisanej u notariusza umowy, którą on poświadczy. Gdy już i to masz za sobą możesz udać się do urzęduds. gospodarczych i tam dokonać typowej rejestracji firmy w Niemczech.

 

Mini – GmbH – czyli mini spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od 2008 r. niemieckie prawo daje możliwość założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością osobom, które nie dysponują żadnym kapitałem, jest to tzw. forma uproszczona. Chcąc założyć Mini – GmbH lub 1 Euro – GmbH wystarczy 1 euro kapitału zakładowego. Żaden z właścicieli tej spółki nie odpowiada własnym majątkiem za wyrządzone szkody. Poza tym, że  Mini – GmbH może posiadać najwięcej 3 wspólników
i tylko 1 prezesa spółka ta funkcjonuje na takich samych zasadach jak pozostałe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Decydując się na założenie spółki musisz pamiętać
o wysokich wymaganiach rynku niemieckiego, a spółka z niskim kapitałem zakładowym może być odbierana jako nierozwojowa i niezbyt wiarygodna. To z kolei może skutkować niższą niż zakładałeś ilością klientów.

 

Spółka akcyjna

Terminem spółka akcyjna określa się w Niemczech spółkę kapitałową posiadającą osobowość prawną. Kapitał zakładowy tej spółki wynosi 50 tys. euro, a minimalna wartość akcji wynosi około 1 euro. Z racji tego, że spółka posiada osobowość prawną odpowiada tylko i wyłącznie z majątku spółki oraz z kapitału zakładowego rozszczepionego w akcjach.
Mimo to akcjonariusze nie odpowiadają za jej zobowiązania, ale ponoszą ryzyko do wysokości wniesionego kapitału. Jeżeli chcesz założyć taką spółkę musisz pamiętać,
że wymaga ona wpisu do rejestru handlowego. Zyski wypłacane są akcjonariuszom w postaci dywidend.

 

Niemiecka spółka komandytowa

Do założenia w Niemczech spółki komandytowej potrzeba przynajmniej dwóch osób fizycznych bądź prawnych, z których jedna będzie określana jako komplementariusz,
zaś druga jako komandytariusz. Decydując się na taki rodzaj spółki nie musisz posiadać kapitału minimalnego. Tylko komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem
za zobowiązania spółki, natomiast komandytariusz wyłącznie do wysokości swojego wkładu finansowego w spółkę.

 

Spółka cywilna

Niemieckie prawo do stworzenia tego rodzaju spółki wymaga przynajmniej dwóch osób i każda z nich ma takie samo prawo do jej prowadzenia. Niemieccy przedsiębiorcy, którzy chcą realizować większe oraz zdecydowanie bardziej prestiżowe zlecenia wybierają właśnie ten rodzaj spółki. Zakładając spółkę cywilną masz możliwość przyjmowania niewątpliwie większych zleceń. W przypadku zmian w składzie osobowym kwestia formalna i rozliczeniowa może generować pewne trudności. Ponadto spółka cywilna obciążona jest wyższym podatkiem od działalności gospodarczej. Wiąże się to z tym, że przysługuje jej kwota wolna od podatku taka sama, jak w przypadku firmy jednoosobowej. Warto dodać, że nie jest ona zobowiązana do prowadzenia ksiąg. W sytuacji, gdy roczny obrót spółki cywilnej przekroczy 500 tys. euro lub zysk przedsiębiorstwa wzrośnie o więcejniż 50 tys. euro pojawia się obowiązek zbilansowania. Jeżeli umowa spółki nie przewiduje inaczej podział zysków i strat dokonywany jest w równych częściach między wspólnikami.

 

Udostępnij:
Połącz teraz!

Math Captcha − 2 = 2