Rejestracja Gmbh w Niemczech

REJESTRACJA GmbH  W NIEMCZECH

Planując założenie firmy w Niemczech najrozsądniej zacząć od otworzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. To z czasem umożliwi wiążące się ze zwiększeniem obszaru działania zatrudnienie pracowników, czyli właśnie założenie spółki GmbH, a to z kolei
nic innego jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka decyzja powinna
być poprzedzona wnikliwą analizą obecnej sytuacji finansowej firmy, jak również bazować na wiedzy odnośnie praw i obowiązków, które nabędziesz z racji prowadzenia takiej formy działalności. Oczywiście renoma i chęć większego zysku nie pozostają tu bez znaczenia.

Konieczne jest przeprowadzenie narady wstępnej z udziałowcami, prezesem bądź prezesami konkretnej spółki GmbH. W czasie tego spotkania uzgadniane są wszystkie najistotniejsze kwestie wiążące się z założeniem spółki z ograniczoną działalnością w Niemczech. Musicie porozmawiać o nazwie i celach powstającego przedsiębiorstwa, a także poruszyć temat prezesa spółki, zatrudnienia, umów, oczekiwań oraz finansowania. Chcąc uniknąć
kar związanych z potencjalną możliwością popełnienia poważnych błędów należy omówić także kwestię zaszeregowania konkretnej spółki do polskich firm ze statutem prawnym
w Niemczech.

W listopadzie 2008 r. w Niemczech weszła w życie ustawa regulująca znaczną część przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpisanie do rejestru handlowego spółki GmbH sprawia, że jej ograniczenie odpowiedzialności nabiera mocy prawnej. Jeżeli spółkę GmbH planujesz założyć z przynajmniej jeszcze jedną osobą musicie wspólnie udać się do notariusza i tam zawrzeć umowę zawierającą zapisy charakterystyczne dla działalności spółki, którą pragniecie założyć. Dopiero z poświadczoną notarialnie umową możecie zgłosić się do urzędu ds. gospodarczych. Wspomniany urząd mieści się na ogół
w lokalnym ratuszu lub urzędzie miasta. To tam dokonacie typowej rejestracji firmy.

Co jest wymagane do rej. spółki GmbH w Niemczech?

Innym istotnym elementem wymaganym przy zakładaniu spółki GmbH w Niemczech jest złożenie do rejestru handlowego sporządzonego wcześniej bilansu otwarcia spółki.
Jest to tzw. zameldowanie firmy w urzędzie skarbowym. W tym miejscu nie można nie wspomnieć też o kosztach związanych z założeniem spółki. W przypadku GmbH
jest to około 5 % jej kapitału zakładowego. Pamiętaj także o tym, że do momentu rejestracji tego rodzaju spółki musi zostać wpłacona połowa jej kapitału zakładowego.

W sprawie wspomnianej wcześniej umowy warto skorzystać z porady notariusza, gdyż potrafi on udzielić właściwej pomocy ze względu na znajomość zagadnienia. Dzięki dostępnym
na łamach licznych internetowych portali specjalistycznych wzorom bez problemu możesz zapoznać się z tym, jak skonstruowana jest taka umowa, co powinno się w niej znaleźć
oraz jakie punkty są najistotniejsze.

Udostępnij:
Połącz teraz!

Math Captcha 23 − 19 =