KORZYŚCI PODATKOWE W NIEMCZECH

KORZYŚCI PODATKOWE W NIEMCZECH

Podejmując decyzję o wyjeździe do naszych zachodnich sąsiadów trzeba brać pod uwagę
nie tylko różnice kulturowe, czy językowe, ale również to, że w Niemczech obowiązuje zupełnie inny system podatkowy niż w Polsce. Nasi rodacy, którzy pierwszy
raz rozliczają się z podatków za Odrą niejednokrotnie są zaskoczeni tym, w jaki sposób podatki są tam naliczane. Nas, Polaków, może dziwić to, że na wysokość podatków
w Niemczech wpływa stan cywilny podatnika. To właśnie na jego podstawie niemiecki fiskus przydziela konkretną osobę do właściwej klasy podatkowej, a z kolei klasa podatków mówi
o tym, jakiej wysokości podatek należy odprowadzić. Zapraszamy do dalszej lektury,
która rzuci światło na niemiecki system podatkowy.

 

Jakie są klasy podatkowe w Niemczech?

W Niemczech istnieje aż 6 klas podatkowych, w obrębie których istnieją różne kombinacje. W czasie procedury meldowania zostaje się przypisywanym do klasy podatkowej, natomiast aktualizacje progów podatkowych mają miejsce co roku na podstawie wypełnionych kart podatkowych. Na szczęście do konkretnej klasy podatkowej zostajemy przypisani automatycznie, choć istnieje możliwość wnioskowania jej zmiany. Pamiętajmy, że podatek dochodowy w Niemczech to suma dochodów osiągniętych przez podatnika w danym roku podatkowym. Dochody te pomniejszane są następnie o zwolnienia i odpisy.

Najwyższym podatkiem objęte są przeważnie osoby stanu wolnego, należące do pierwszej klasy podatkowej. Małżonkowie mogą skorzystać z 3 kombinacji, które w zależności
od wybranego wariantu przynoszą konkretne korzyści finansowe płynące z rocznego rozliczenia z niemieckim fiskusem. Polacy pracujący w Niemczech, którzy w kraju zostawili współmałżonka rozliczają się na ogół według III klasy podatkowej. Warunkiem jest to,
aby przynajmniej 90% zarobków podlegało niemieckiemu opodatkowaniu. Ponadto takim związkom przysługuje prawo odliczenia od podatku z tytułu rozłąki z rodziną. Odliczeniu podlegają m.in. koszty przejazdów do Polski.

Niemieckie prawo podatkowe pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki wiążące się z pracą – koszty dojazdów do miejsca pracy, ubrania robocze, składki na związki zawodowe, narzędzia i środki robocze, np. narzędzia mechaniczne, specjalistyczne książki. Ponadto osoba fizyczna może odliczyć od podatku dochodowego koszty pośrednio związane z pracą jak chociażby koszty szkoleń branżowych, wyjazdów służbowych, koszty leczenia, jeśli wypadek miał miejsce w drodze do pracy. Na tym korzyści rozliczania się z podatków
w Niemczech nie kończą się, ponieważ niemiecki fiskus dopuszcza odliczenie kosztów remontu i urządzenia mieszkania, jeżeli zmiana adresu zamieszkania wiąże się z pełnionymi obowiązkami zawodowymi.

Jeżeli nadal masz wątpliwości lub chcesz upewnić się do jakiej klasy podatkowej przypisze Cię niemiecki fiskus zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

 

 

Udostępnij:
Połącz teraz!

Math Captcha 30 − = 26