Firma jednoosobowa w Niemczech

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W NIEMCZECH

Założenie i prowadzenie własnej firmy w kraju może wydawać się dla wielu rzeczą
spod znaku czegoś niezmiernie trudnego. Zrobienie tego samego poza ojczyzną
zaliczane niejednokrotnie bywa do grupy tych niemożliwych. Jednak po poznaniu kultury
i języka wilk przypomina bardziej owieczkę, niż strasznego drapieżnika. Jeśli planujesz wyjechać do pracy u naszych zachodnich sąsiadów lub już tam pracujesz
i rozważasz założenie własnej działalności to za chwilę sam przekonasz się jakie to proste.

Jesteś fryzjerką, złotą rączką, a może zarabiasz na sprzedaży towarów na terenie Niemiec
w sposób stały i ciągły? Zastanów się nad założeniem własnej działalności gospodarczej. Zarejestrowania działalności dokonuje się w urzędzie ds. gospodarki – najczęściej mieści
się on w lokalnym urzędzie miasta lub ratuszu. Konieczne jest wypełnienie formularza Gewerbe-Anmelung, w którym określamy rodzaj wykonywanej działalności, dane właściciela i samej firmy.

Jak wygląda procedura rej. podamiotu w Niemczech?

Procedura rejestracji działalności gospodarczej wymaga okazania ważnego dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty) oraz zaświadczenia o zameldowaniu
na terenie Niemiec. W przypadku wykonywania zawodu rzemieślniczego urzędnik
może poprosić o dyplom mistrzowski. Innymi dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe są świadectwa pracy, zaświadczenie o stażu pracy nie krótszym
niż 6 lat lub dokumenty potwierdzające zdobyte w Polsce kwalifikacje. Trzeba pamiętać,
że wszystkie zaświadczenia bądź ich uwierzytelnione kopie muszą być przetłumaczone
na język niemiecki.

O zgłoszeniu naszej działalności gospodarczej automatycznie zostaną poinformowane
m. in. Izba Rzemieślnicza (die Handwerkskammer), Izba Przemysłowo-Handlowa (IHK)
oraz oczywiście urząd skarbowy. Przynależność do danej izby rzemieślniczej
lub przemysłowo-handlowej wiąże się z koniecznością opłacania składek. Z tego obowiązku zwolnione są jedynie firmy, których roczny dochód jest niższy niż 5,2 tys. euro, a także firmy w pierwszym i drugim roku działalności, jeśli ich dochód nie przekracza 25 tys. euro. Wyjątek stanowi izba rzemieślnicza, która w drugim roku wymaga wpłaty połowy składki.

Jak nie trudno się domyślić brak zarejestrowania działalności może wiązać
się z nieprzyjemnościami ze strony niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamat),
a tego każdy wolałby sobie oszczędzić.

Udostępnij:
Połącz teraz!

Math Captcha 46 − = 37